עוולת הסגת גבול במקרקעין: פגיעה בזכות הקניין

עוולת הסגת גבול במקרקעין מהווה פגיעה בזכות הקניין, אחת מזכויות היסוד המוגנות במשפט הישראלי. פגיעה זו מתבטאת בכניסה, שימוש או הפרעה למקרקעין ללא רשותו של המחזיק בהם. 

יסודות עוולת הסגת גבול:

 1. כניסה למקרקעין: יסוד זה מתקיים כאשר אדם נכנס לשטחם של מקרקעין ללא רשותו של המחזיק בהם. כניסה יכולה להתבצע באופן פיזי, על ידי הליכה או חנייה בשטח, או באופן קונסטרוקטיבי, על ידי הצבת חפצים או ביצוע עבודות בשטח.
 2. היעדר רשות: על מנת שתקום עוולת הסגת גבול, נדרש שהכניסה למקרקעין תתבצע ללא רשותו של המחזיק בהם. רשות יכולה להינתן באופן מפורש, בעל פה או בכתב, או באופן משתמע, בהתאם לנסיבות.
 3. הפרעה: יסוד זה מתקיים כאשר כתוצאה מהכניסה למקרקעין נגרמת הפרעה לשימושו של המחזיק בהם. הפרעה יכולה להתבטא בפגיעה פיזית במקרקעין, מניעת גישה אליהם, או יצירת מפגע סביבתי.

הגנות מפני עוולת הסגת גבול:

במקרים מסוימים, אדם עשוי להיות זכאי להגנה מפני תביעה בגין הסגת גבול. להלן מספר דוגמאות להגנות כאלה:

 • זכות קניינית: אדם בעל זכות קניינית במקרקעין, כגון בעלות או חכירה, רשאי להיכנס אליהם ללא רשות המחזיק.
 • הזמנה: אדם שהוזמן על ידי המחזיק להיכנס למקרקעין רשאי לעשות כן, אף אם לא קיבל רשות מפורשת.
 • הצורך: אדם רשאי להיכנס למקרקעין במקרים בהם קיים צורך דחוף לעשות כן, כגון למניעת סכנה או הגשת עזרה ראשונה.
 • זכות סטטוטורית: במקרים מסוימים, קיימות הוראות חוק המסמיכות אדם להיכנס למקרקעין, כגון לצורך ביצוע עבודות ציבוריות.

הסעדים הניתנים על ידי בית המשפט:

בית המשפט רשאי להעניק מספר סעדים במקרים בהם הוכחה עוולת הסגת גבול, ביניהם:

 • צו מניעה: צו האוסר על מסיג הגבול להיכנס למקרקעין או להמשיך ולפגוע בהם.
 • פינוי: צו המחייב את מסיג הגבול לפנות את המקרקעין.
 • פיצויים: פיצויים בגין הנזק שנגרם למחזיק כתוצאה מהסגת הגבול.

עוולת הסגת גבול במקרקעין נועדה להגן על זכות הקניין של אדם. אדם אשר נכנס למקרקעין ללא רשותו של המחזיק בהם, או גורם לו הפרעה בשימושו בהם, עשוי להיות צפוי לתביעה בגין עוולה זו. בית המשפט רשאי להעניק מספר סעדים למחזיק במקרקעין, ביניהם צו מניעה, פינוי ופיצויים.

הסגת גבול בבית משותף: פגיעה בזכויות הדיירים

בבתי משותפים, בהם חיים דיירים רבים בסמיכות זה לזה, נושא הסגת גבול עלול להפוך למורכב במיוחד. פגיעה בזכויות הדיירים יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון דרכים, כגון:

 • שימוש בשטח המשותף: כניסה או שימוש בשטח המשותף, כגון חדר כושר, גינה או חניה, ללא רשות הדיירים האחרים.
 • הרחבת דירה: בנייה או הרחבה של דירה באופן הפוגע בשטח המשותף או בזכויות הדיירים האחרים.
 • הפרעות: יצירת רעש, לכלוך או מפגעים אחרים הפוגעים באיכות חייהם של הדיירים.

דרכי התמודדות עם הסגת גבול בבית משותף:

 • פנייה לוועד הבית: הצעד הראשון במקרה של הסגת גבול בבית משותף הוא פנייה לוועד הבית. הוועד אחראי על ניהול הבית המשותף ואכיפת תקנון הבית, ועל כן הוא הגורם המתאים לטפל בבעיה.
 • פנייה למפקח על הבתים המשותפים: במידה ופנייה לוועד הבית לא צלחה, ניתן לפנות למפקח על הבתים המשותפים. המפקח מוסמך לדון בסכסוכים בין דיירים בבית משותף, לרבות בענייני הסגת גבול.
 • פנייה לבית משפט: במקרים חמורים, ניתן לפנות לבית משפט ולתבוע את מסיג הגבול. בית המשפט רשאי להעניק סעדים שונים, כגון צו מניעה, פינוי ופיצויים.

חשיבות שיתוף הפעולה בין הדיירים:

התמודדות יעילה עם הסגת גבול בבית משותף מחייבת שיתוף פעולה בין הדיירים. ככל שהדיירים יהיו מאוחדים יותר, כך יגדל הסיכוי להביא לסיום הפגיעה בזכויותיהם.

לסיכום, הסגת גבול בבית משותף היא תופעה נפוצה העלולה לפגוע באיכות חייהם של הדיירים. קיימות מספר דרכים להתמודד עם תופעה זו, כאשר שיתוף פעולה בין הדיירים ותיעוד מקרים של הסגת גבול הן דרכים יעילות להביא לסיום הפגיעה בזכויותיהם.